KONTAKT

alena.malachova@malachova.cz


SPECIALIZACE

Developerské a nemovitostní projekty
Právo obchodních společností
Smluvní a soudní agenda
Rodinné a rozvodové právo

M
NENÍ DŮLEŽITÉ MÍT PRAVDU, ALE DOBRÉHO ADVOKÁTA

Alena Malachová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Titul doktorky práv získala na stejné fakultě v roce 2012. Zde nyní dokončuje doktorský vědecký studijní program (Ph.D.) v oboru občanského práva se zaměřením na problematiku vlastnických práv k nemovitostem.

Alena Malachová po dobu své praxe sbírala cenné zkušenosti z celé řady právních odvětví a podílela se například na četných transakcích významného českého developera. V rámci své předchozí praxe měla možnost zastupovat klienty zejména v nekalosoutěžních sporech, ve sporech z žalob vytěsněných akcionářů v rámci squeeze-out anebo z žalob na neplatnost rozhodčích doložek či z distributorských sporů.

Alena Malachová je advokátkou od roku 2012. Po složení advokátních zkoušek vedla čtyřletou samostatnou advokátní praxi, v níž zejména poskytovala trvalou právní pomoc významným českým i zahraničním subjektům. V roce 2016 se rozhodla založit advokátní kancelář MALACHOVÁ LEGAL, aby klientům poskytla ještě kvalitnější služby a odpovídající zázemí. V poslední době se profiluje zejména na zastupování klientů před soudy, na poradenství v oblasti práva nemovitostí a práva rodinného.

V rámci zajištění běžné korporátní správy svých klientů pořádá Alena Malachová interní školení a prezentace pro zaměstnance nebo členy statutárních orgánů.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a německém jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ