Fůze a akvizice/Právo obchodních společností

 • Obchodní závazkové vztahy
 • Strukturování transakcí
 • Přeměny obchodních společnosti
 • Zakládání, rušení a likvidace obchodních společností
 • Právní audit a due dilligence

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • Výkon soudních rozhodnutích
 • Smírná řešení sporů

Právní vztahy k nemovitostem

 • Převody pozemků, bytů i nebytových prostor
 • Nájemní vztahy
 • Due dilligence

Správní a dotační právo, veřejné zakázky

 • Aplikace a výklad předpisů správního a dotačního práva
 • Zastupování ve správním řízení
 • Zastupování před správními soudy a správními orgány
 • Poradenství zaměřené na zákonnost zadávacího řízení veřejných zakázek

Trestní právo

 • Obhajoba v trestních věcech, zejména hospodářské trestné činy
 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • Poradenství při předcházení trestné činnosti
 • Poradenství cílené na zastavení trestního řízení v jakékoli jeho fázi

Právo Evropské Unie

 • Přímo aplikovatelné předpisy EU
 • Předpisy jednotného trhu Evropské Unie
 • Plnění závazků členských států
 • Uznání a výkon rozhodnutí v EU
 • Ochrana spotřebitele