Pravidelně publikujeme ve VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o.

Již zde vyšly tyto naše články:

Práva a povinnosti představenstva akciové společnosti v případě insolvence
Postavení a odpovědnost statutárních orgánů
Smlouva o výkonu funkce
Souběh funkcí
Obsah a úprava zakladatelských dokumentů po rekodifikaci
Jednání jménem společnosti
Obchodní rejstřík
Zastavení obchodního podílu
Exekuce obchodního podílu
Insolvenční řízení obecně
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Snížení základního kapitálu v akciové společnosti
Problematika věřitelského insolvenčního návrhu
Novela zákona o ochraně spotřebitele a nové povinnosti podnikatelů
Zástupce společnosti vůči zaměstnancům
Dlužnický insolvenční návrh
Ochrana pověsti právnické osoby
Kmenové listy
Zrušení společnosti bez likvidace
Převod podílu
Základní pojmy insolvenčního práva
Novela insolvenčního zákona a podnikatelé
Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikatele
Povinnosti a omezení práv statutárního orgánu spojené se zahájením a průběhem insolvenčního řízení
Formy řešení úpadku připadající v úvahu v případě podnikatele