We regularly publish articles in VERLAG DASHOFER publishing house.

The following articles have already been published:

Práva a povinnosti představenstva akciové společnosti v případě insolvence
Postavení a odpovědnost statutárních orgánů
Smlouva o výkonu funkce
Souběh funkcí
Obsah a úprava zakladatelských dokumentů po rekodifikaci
Jednání jménem společnosti
Obchodní rejstřík
Zastavení obchodního podílu
Exekuce obchodního podílu
Insolvenční řízení obecně
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Snížení základního kapitálu v akciové společnosti
Problematika věřitelského insolvenčního návrhu
Novela zákona o ochraně spotřebitele a nové povinnosti podnikatelů
Zástupce společnosti vůči zaměstnancům
Dlužnický insolvenční návrh
Ochrana pověsti právnické osoby