KONTAKT

alena.malachova@malachova.cz


SPECIALIZACE

Developerské a nemovitostní projekty
Právo obchodních společností
Smluvní a soudní agenda
Rodinné a rozvodové právo

M
NENÍ DŮLEŽITÉ MÍT PRAVDU, ALE DOBRÉHO ADVOKÁTA

Alena Pokorná Malachová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Titul doktorky práv získala na stejné fakultě v roce 2012. Zde nyní dokončuje doktorský vědecký studijní program (Ph.D.) v oboru občanského práva se zaměřením na problematiku vlastnických práv k nemovitostem.

Alena Pokorná Malachová po dobu své praxe působila v předních pražských advokátních kancelářích, kde sbírala cenné zkušenosti z celé řady právních odvětví a podílela se například na četných transakcích významného českého developera. V rámci své předchozí praxe měla možnost zastupovat klienty zejména v nekalosoutěžních sporech, ve sporech z žalob vytěsněných akcionářů v rámci squeeze-out anebo z žalob na neplatnost rozhodčích doložek či z distributorských sporů.

Alena Pokorná Malachová je advokátkou od roku 2012. Po složení advokátních zkoušek vedla čtyřletou samostatnou advokátní praxi, v níž zejména poskytovala trvalou právní pomoc významným českým i zahraničním subjektům. V poslední době se profiluje rovněž na zastupování klientů před soudy, ve správním řízení a poradenství v oblasti dotačního a trestního práva s hospodářskou tématikou. S cílem nabídnout klientům co nejširší spektrum právní pomoci se zaměřením i na mezinárodní aspekty se Alena Pokorná Malachová rozhodla založit advokátní kancelář s JUDr. Ing. Michalem Hájkem, LL.M., LL.M., MSc.

V rámci zajištění běžné korporátní správy svých klientů pořádá Alena Pokorná Malachová interní školení a prezentace pro zaměstnance nebo členy statutárních orgánů.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a německém jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ